Stefan Forsgren ny Group CEO för MIAB Gruppen

MIAB Gruppen tillsätter en CEO som ska ta ett övergripande ansvar för koncernens verksamheter i Sverige och Finland

Tillsättningen av Stefan Forsgren som CEO för hela koncernen innebär ytterligare ett steg för MIAB Gruppen i syfte att driva tillväxt för hela koncernen. Stefan Forsgren tillträdde som CEO den 1 december.

Stefan kommer närmast från en roll som försäljnings- och marknadsdirektör för MIAB Gruppen och var dessförinnan i många år på Sodexo. Han har mångårig erfarenhet i facility management-branschen och kommer med goda referenser.

Stefan är van att leda och utveckla bolag och dess chefer med goda resultat. Han har i uppdrag att skapa en gemensam strategi och målbild för koncernen baserad på varje lands unika koncept och driva tillväxt. Genom att tillsätta en Group CEO skapas ytterligare långsiktighet och stabilitet inom koncernen på samma sätt som vi lyckats med MIAB AB, säger Marie Nerg, ägare och styrelseordförande MIAB Gruppen.

Genom att tillsätta en CEO för hela koncernen vill ägarna i MIAB ta ett tydligt grepp och ansvar för hela bolagsgruppen. En av ägarna kommer även att verka som arbetande styrelseordförande i MIAB Gruppen. På detta sätt ser man att det blir lättareatt hitta och skapa ytterligare synergier mellan bolagen. Richard Toppar fortsätter som VD för MIAB i Sverige och Santtu Jokinen fortsätter som VD för systerbolaget N-Clean i Finland och kommer att arbeta tillsammans med Stefan Forsgren i koncernledningen.

Det är mycket hedrande att få detta förtroende från MIAB´s styrelse och ägare. Jag ser fram emot att bilda en koncernledning tillsammans Richard Toppar, VD för MIAB´s verksamheter i Sverige samt med Santtu Jokinen, VD för N-Clean i Finland. Vi står inför en tillväxtresa och tillsammans med alla våra kompetenta kollegor och medarbetare så finns alla förutsättningar för att lyckas, säger Stefan Forsgren, tillträdande CEO MIAB Gruppen.

För mer information kontakta:
Marie Nerg, ägare och styrelseordförande MIAB Gruppen
+46 70 326 58 16
marie.nerg@miabab.se

Stefan Forsgren, CEO MIAB Gruppen
+46 70 497 16 30
stefan.forsgren@miabab.se